Transporter med skrot

 
Ett annat vanligt uppdrag som vi åtar oss är transporter av metallskrot. Vi kan ombesörja att metallskrot
transporteras och återvinns på rätt sätt. Är skrotet för stort har vi en gasbrännare som gör att vi kan skära
ner skrotet i hanterbara delar. Sen kör vi det till skroten.